OnBoard

Be a good citizen - i praktiken

 

GEODIS är en global arbetsgivare och en av våra gyllene regler är "Be a good citizen", att vara goda medborgare och ta ett samhällsansvar som arbetsgivare. I projektet OnBoard tillämpade vi denna gyllene regel i praktiken. 

Via OnBoard ville vi på GEODIS bidra till ökad integration av nyanlända i Sverige genom att erbjuda nyanlända svenskar med olika bakgrunder att praktisera hos oss på huvudkontoret i Göteborg. Tanken med praktiken var att ge möjlighet att prova ett nytt yrke, få erfarenhet från en svensk arbetsplats och bygga ett nätverk på arbetsmarknaden. Men också att främja ett utbyte mellan personer med olika kulturer, erfarenheter och kunskaper och lära av varandra, en win-win för både praktikanter, anställda och oss som arbetsgivare. 

 

OnBoard uppmärksammas i pressen - läs artikeln här!

Projektet


OnBoard startade i september 2018, då vi bjöd in till mingel och gruppintervju på vårt kontor. Fem personer fick sedan möjlighet att göra praktik hos oss fram till slutet på maj 2019. Vi hade därefter förmånen att kunna erbjuda fortsatta jobbmöjligheter i olika former till några av våra praktikanter, som jobbar kvar hos oss idag.

Projektet var väldigt lyckat och har gett upphov till många roliga minnen, nya kunskaper och insikter, och kanske mest värdefullt av allt - gemenskap och nya vänner.  Även för dem som inte fick möjlighet att jobba kvar hos oss har projektet bidragit till en fantastisk språkutveckling, förståelse för arbetsplatskulturen i Sverige och arbetslivserfarenhet från ett nytt yrke. För oss som en global arbetsgivare som jobbar med logistik över hela världen har projektet bidragit till en större förståelse för kulturella likheter och skillnader och hur vi kan ta tillvara på global kompetens, vilket har tillfört oss värdefulla perspektiv. 


Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor